Konsulentbistand

Henrik Vilsbøll har specialiseret sig i konsulentbistand inden for tre områder.

EKSPERTICEOMRÅDER:

BÝrns uderum
Hvordan indretter man udearealerne bedst muligt.> mere information Daginstitutionsindretning
Hvordan indretter man indearealerne bedst muligt.> mere information Skolebyggeri
Hvordan moderniseres og tilpasses lokaliteterne bedst muligt.> mere informationBAGGRUND:

Grundlaget for konsulentbistanden inden for disse tre områder tager udgangspunkt i Henrik Vilsbølls bogudgivelser. Udover disse hovedområder har Henrik Vilsbøll været tilknyttet flere udviklingsprojekter som pædagogisk konsulent, bl.a. i Holmebæk Børnehave i Køge Kommune og ved Høllevangskolens SFO i Nørrerangstrup kommune.

I forbindelse med disse udvikliklingsprojekter har Henrik Vilsbøll bl.a. udarbejdet iagttagelse og observationskema til personalegrupperne og bistået med tolkningen af de mange iagttagelser samt bidraget med at omsætte den nye viden i pædagogisk praksis.

 

Børnene er altid i centrum for vores arbejde.


YDERLIGERE INFORMATION:

Kunne du være interesseret i konsulentbistand af Henrik Vilsbøll, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: