Daginstitutionsindretning

Hvordan indretter man indearealerne bedst muligt.


Efterspurgt konsulentkoncept baseret på mange års erfaringer i indretning af daginstitutioner

Henrik Vilsbølls forslag er ofte meget billige at gennemføre, fordi de mange gange ikke kræver nye investeringer, men mere er et spørgsmål om at udnytte den nuværende indretning på en mere pædagogisk hensigtsmæssig måde.

Et typisk konsulent forløb er på cirka tre timer, som begynder med et teoretisk oplæg på en time. Derefter gennemgår Henrik Vilsbøll sammen med brugerne inderummet, hvor der drøftes forskellige løsningsforslag. Efter den praktiske gennemgang sætter alle sig sammen og får den endelige helhedsløsning på plads.


Konceptindhold:
 • Hvilke pædagogiske overvejelser er vigtige før indretningen bliver foretaget?

 • Hvordan skabes der sammenhæng mellem det æstetiske og brugsmæssige?

 • Hvordan kan iagttagelser og observationer anvendes, når inderummet skal indrettes?

 • Hvordan kan de fysiske rammer være med til at styrke børn fysiologisk og sociologisk?

 • Hvordan skaber vi rum i rummet?

 • Hvordan anvendes inventar som rumfordelere?

 • Hvordan indretter vi et fleksibelt lege og læringsmiljø?

 • Hvordan skaber vi personlig-rum, forhandlings-rum og forvandlings-rum.

 • Hvordan kan det fysiske miljø medvirke til at skabe ligeværd mellem drenge og piger?

 • Hvordan indretter vi rum hvor begrebet ?kaos/orden? kan blive praktiseret konstruktivt?

 • Hvorfor er det vigtig med både figurativ og nonfigurativ indretning?

 • Hvordan får vi med små økonomiske midler noget mere ud af vores nuværende inderum?

Grundlaget for konsulentbistanden tager udgangspunkt i Henrik Vilsbølls bog "For Børn Skal Land Bygges", se menupunktet "Vilsbølls Bogudgivelser".

> Se inspirationskatalog til børns fysiske rammer.
 

Få indretningen og pædagogikken til at spille sammen.


YDERLIGERE INFORMATION:

Kunne du være interesseret i konsulentbistand af Henrik Vilsbøll, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os


UDDRAG AF REFERENCER:

Tilknyttet Pihl Gruppen som pædagogisk konsulent i forbindelse med prækvalifikation på ny skole på Langeland til 1000 elever, der bliver realiseret som OPP-projekt. Pihl Gruppen bestod af følgende: E.Pihl & Søn A/S, Arkitema K/S, Niras A/S, Kemp & Lauritzen.
 

Arrangør af konference i 2007 på Arkitektskolen i Århus. "Strukturreform betyder nyt syn på skolebyggeri".
 

Udviklingsplaner for skoler i Støvring, Frederikssund, Harboøre, Hundested, og Frederikshavns 20 skoler. Samt udviklingsplan og skitseforslag til ud-/nybygning af tosporet skole på Færøerne.
 

Arrangør af konferencen "Pædagogisk byggeri for milliarder" - ombygning og nybygning i skoler og daginstitutioner - 31/1-1/2 2000.
 

Udgivet bøgerne: ”For Børn Skal Land Bygges” ”Børns Uderum”.
 

Benyttes flittigt som inspirator for skolebyggerier i forbindelse med skolernes pædagogiske dage.
 

Konsulent og inspirator inden for daginstitutionsområdet, hvor det bl.a. er relevant at vurdere institutionernes indretning – åben plan, stueopdelt eller funktionsopdelt.
 

Pædagogisk konsulent for om- og tilbygning af Fuglebjerg Skole. Henrik Vilsbøll udarbejdede samtidig en helhedsplan for udearealerne, hvor der bl.a. blev gennemført et kunstprojekt til 650.000-kr.
 

Projektleder/konsulent for udarbejdelse af rapport og dispositionsforslag ”Hals Skole år 2001” (prissat til ca. 40 mill.kr.). Et projekt hvor alle elever og undervisere var inddraget.

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: