Børns uderum

Hvordan indretter man udearealerne bedst muligt.


Efterspurgt konsulentkoncept baseret på mange års erfaringer med at yde konsulentbistand til kommuner, daginstitutioner og skoler til indretning af børns uderum.

Ofte er Henrik Vilsbølls forslag meget billige at gennemføre, fordi de mange gange ikke kræver nye investeringer, men mere er et spørgsmål om at udnytte den nuværende indretning på en mere pædagogisk hensigtsmæssig måde.

Et typisk konsulent forløb er på cirka tre timer, som begynder med et teoretisk oplæg på en time. Derefter gennemgår Henrik Vilsbøll sammen med brugerne uderummet, hvor der drøftes forskellige løsningsforslag.
Efter den praktiske gennemgang sætter alle sig sammen og får den endelige helhedsløsning på plads.


Konsulent-koncept:
  • Hvilke pædagogiske overvejelser er vigtige før indretningen bliver foretaget?

  • Hvordan kan iagttagelser og observationer anvendes, når uderummet skal indrettes?

  • Hvordan kan de fysiske rammer være med til at styrke børn fysiologisk og sociologisk?

  • Hvordan skaber vi rum i rummet?

  • Hvordan indretter vi et fleksibelt lege og læringsmiljø?

  • Hvordan kan det fysiske miljø medvirke til at skabe ligeværd mellem drenge og piger?

  • Hvordan får vi med små økonomiske midler noget mere ud af vores nuværende uderum?

Grundlaget for konsulentbistanden tager udgangspunkt i Henrik Vilsbølls to bogudgivelser om emnet: "For Børn Skal Land Bygges" og "Børns Uderum". Se under menupunktet "Vilsbølls Bogudgivelser".
 

Få uderummet og pædagogikken til at spille sammen.


YDERLIGERE INFORMATION:

Kunne du være interesseret i konsulentbistand af Henrik Vilsbøll, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os


UDDRAG AF REFERENCER:

Tilknyttet Pihl Gruppen som pædagogisk konsulent i forbindelse med prækvalifikation på ny skole på Langeland til 1000 elever, der bliver realiseret som OPP-projekt. Pihl Gruppen bestod af følgende: E.Pihl & Søn A/S, Arkitema K/S, Niras A/S, Kemp & Lauritzen.
 

Arrangør af konference i 2007 på Arkitektskolen i Århus. "Strukturreform betyder nyt syn på skolebyggeri".
 

Udviklingsplaner for skoler i Støvring, Frederikssund, Harboøre, Hundested, og Frederikshavns 20 skoler. Samt udviklingsplan og skitseforslag til ud-/nybygning af tosporet skole på Færøerne.
 

Arrangør af konferencen "Pædagogisk byggeri for milliarder" - ombygning og nybygning i skoler og daginstitutioner - 31/1-1/2 2000.
 

Udgivet bøgerne: ”For Børn Skal Land Bygges” ”Børns Uderum”.
 

Benyttes flittigt som inspirator for skolebyggerier i forbindelse med skolernes pædagogiske dage.
 

Konsulent og inspirator inden for daginstitutionsområdet, hvor det bl.a. er relevant at vurdere institutionernes indretning – åben plan, stueopdelt eller funktionsopdelt.
 

Pædagogisk konsulent for om- og tilbygning af Fuglebjerg Skole. Henrik Vilsbøll udarbejdede samtidig en helhedsplan for udearealerne, hvor der bl.a. blev gennemført et kunstprojekt til 650.000-kr.
 

Projektleder/konsulent for udarbejdelse af rapport og dispositionsforslag ”Hals Skole år 2001” (prissat til ca. 40 mill.kr.). Et projekt hvor alle elever og undervisere var inddraget.

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: