Skolebyggeri

Hvordan moderniseres og tilpasses lokaliteterne bedst muligt.


I samarbejde med ingeniørvirksomheden Frandsen & Søndergaard tilbyder Henrik Vilsbøll udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens skoler. Målet er at lave et kvalificeret beslutningsgrundlag, der kan opfylde ønsket om at modernisere og tilpasse lokaliteterne til en standard, der modsvarer indholdet i Lov om Folkeskolen, skolens rolle i forenings- og fritidslivet i området og med størst mulig fremtidssikring.

Den pædagogiske/arkitektoniske integration er vigtig i den form for projekter, og derfor ser vi det som en stor fordel, at vi kan tilbyde både en pædagogisk og bygningsmæssig fagekspertise. Denne fagekspertise kan vi ligeledes tilbyde inden for daginstitutionsområdet.

Det vil være naturligt, at udviklingsplanen bliver til i en proces, der inddrager forvaltningen, skolebestyrelsen, ledelsen, personalet og eventuelt eleverne.

I procesfasen trænger mange centrale spørgsmål sig på, og vi giver dem alle en pædagogisk og byggeteknisk bearbejdning:
 • Hvordan skabes der sammenhæng mellem det æstetiske, byggetekniske og brugsmæssige?

 • Hvordan udnyttes vores ressourcer bedst muligt?

 • Hvordan tilpasser vi skolebyggeri for indskoling, mellemtrin og udskoling?

 • Hvordan skabes et fysisk miljø, der giver mulighed for forskellige arbejdsformer? (flere klasser sammen, årgange, små grupper?)

 • Hvilke faglokaler er der behov for, og hvor stor brugsfrekvens vil de få?

 • Hvordan forholder vi os til følgende ting: klasselokalerne, lærerværelse, fællesområder og det pædagogiske servicecenter, bibliotek/mediatek, skolens indeklima og toiletter, idræt og skolens udeområder.

 • Hvordan forholder vi os til SFO?

 • Hvordan bliver skolen både et lære- og værested?

Arbejdsmodel for udviklingsplan

 1. Rådgiverne afholder inspirationsdag.

 2. Skolen udarbejder problemstillinger/ønsker.

 3. Den samlede bygningsmasse gennemgås af rådgivere for en vurdering af indretningen.

 4. Skolens repræsentanter udveksler problemstillinger/ønsker med rådgiverne.

 5. Rådgivere fremlægger forslag til dispositionsplan for fremtidig disponering.

 6. Skolen drøfter internt rådgivernes forslag.

 7. Skolens repræsentanter mødes med rådgivere om udarbejdelse af det endelige forslag.

 8. Rådgivere fremlægger udviklingsplan der udover dispositionsplan indeholder overslagspriser for de samlede anlægsarbejder for om- og tilbygninger.

Processen, som den her er beskrevet, har vi med succes anvendt i forbindelse med udarbejdelse af adskillige udviklingsplaner, men den kan selvfølgelig tilpasses brugernes aktuelle ønsker og forhold.

Hvis der er forhold, som ønskes yderligere belyst f.eks. ved ekskursioner eller lignende, stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed.

> Se inspirationskatalog til børns fysiske rammer. 

Sammenhæng mellem det æstetiske og brugsmæssige er vigtig.


YDERLIGERE INFORMATION:

Kunne du være interesseret i konsulentbistand af Henrik Vilsbøll, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os


UDDRAG AF REFERENCER:

Tilknyttet Pihl Gruppen som pædagogisk konsulent i forbindelse med prækvalifikation på ny skole på Langeland til 1000 elever, der bliver realiseret som OPP-projekt. Pihl Gruppen bestod af følgende: E.Pihl & Søn A/S, Arkitema K/S, Niras A/S, Kemp & Lauritzen.
 

Arrangør af konference i 2007 på Arkitektskolen i Århus. "Strukturreform betyder nyt syn på skolebyggeri".
 

Udviklingsplaner for skoler i Støvring, Frederikssund, Harboøre, Hundested, og Frederikshavns 20 skoler. Samt udviklingsplan og skitseforslag til ud-/nybygning af tosporet skole på Færøerne.
 

Arrangør af konferencen "Pædagogisk byggeri for milliarder" - ombygning og nybygning i skoler og daginstitutioner - 31/1-1/2 2000.
 

Udgivet bøgerne: ”For Børn Skal Land Bygges” ”Børns Uderum”.
 

Benyttes flittigt som inspirator for skolebyggerier i forbindelse med skolernes pædagogiske dage.
 

Konsulent og inspirator inden for daginstitutionsområdet, hvor det bl.a. er relevant at vurdere institutionernes indretning – åben plan, stueopdelt eller funktionsopdelt.
 

Pædagogisk konsulent for om- og tilbygning af Fuglebjerg Skole. Henrik Vilsbøll udarbejdede samtidig en helhedsplan for udearealerne, hvor der bl.a. blev gennemført et kunstprojekt til 650.000-kr.
 

Projektleder/konsulent for udarbejdelse af rapport og dispositionsforslag ”Hals Skole år 2001” (prissat til ca. 40 mill.kr.). Et projekt hvor alle elever og undervisere var inddraget.

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: