Børns inde- og uderum

Et personalekursus af Henrik Vilsbøll, forfatter til bogen "For børn skal land bygges", udgivet på forlaget Systime.


Hvilke pædagogiske overvejelser er vigtige før indretningen bliver foretaget?

Hvordan kan iagttagelser og observationer anvendes, når de fysiske omgivelser skal indrettes?

Hvordan kan de fysiske rammer være med til at stimulere børn socialt og fysiologisk?

Hvordan skaber vi rum i rummet?

Hvordan indretter vi et fleksibelt lege og læringsmiljø?

Hvordan kan fysiske rammer medvirke til at skabe ligeværd, når drenge og piger leger sammen?

Hvordan får vi med små økonomiske midler noget bedre ud af vores nuværende fysiske rammer?

 

Hvorfor siger voksne, det er traktorhjul? Vi leger med vores heste!


BOOKING:

Har kurset vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: