Praktiske redskaber til god personalekultur

Arbejdspladsens kultur er den, der direkte og indirekte sætter dagsorden for vores måde at være sammen på. Få indsigt og redskaber til at forbedre den.


Arbejdspladsens kultur sætter dagsorden for vores måde at være sammen på. Det gælder både den måde, vi udmønter vores praksis på og den måde vi som voksne samarbejder på.

Arbejdspladsens kultur rummer den fysiske måde at indrette sig på, den daglige sproggenre, personalets indbyrdes adfærd, traditioner, normer og regler, historier, myter og rutiner.

- Men hvordan får vi indsigt i vores egen kultur?
- Hvad er det, der sker, når hverdagen ikke ligner det, vi aftalte skulle være vores værdigrundlag?
- Hvordan bliver vi mere bevidste om vores historier, myter og rutiner?
- Hvordan kan vi sætte en udvikling af kulturen i gang?
- Hvordan kan vi tale med hinanden på en oprigtig interesseret måde?
- Hvordan kan vi tale med hinanden, sådan at vi får større indsigt i hinandens ressourcer?
- Hvordan drager vi personlig læring af vores samvær ind i hverdagen?
- Hvad er kommunikationen egentlig for en størrelse ? har den flere væsner?
- Hvordan bliver vi mere bevidste om medarbejderens sider ? den personlige, den faglige og den professionelle?
- Hvilken betydning har den enkelte medarbejders personlige værdier for udvikling af arbejdspladsens værdigrundlag?

 
BOOKING:

Har kurset vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: