Min bedste opdrager

Hvilke værdibegreber inden for opdragelse er gået tabt? Er der i den gode opdragelse elementer, der er uafhængige af tid, sted, køn, alder og kulturbaggrund? Få et helhedsbillede af, hvad der skal til for at være en god opdrager.


Foredraget tager udgangspunkt i Henrik Vilsbølls interviewbog "Min Bedste opdrager i barndommen" - 25 personlige fortællinger om opdragelse på tværs af generationer og kulturer.
> læs mere om bogen

Indholdet kan målrettes til både fagfolk og mennesker, der har almen interesse i børneopdragelse.

Varighed: 1 time og 30 min. inkl. 10 min. pause

Det er muligt at bestille et foredrag, som tager udgangspunkt i bestemte indgangsvinkler og interviewpersoner:

Lise Nørgaard (Født, 1917)
Bedste opdrager var hendes mormor.
"Kæmpe for kvindens frihed, var noget af det jeg allerede lærte i barndommen."
Værdibegreber:
• Gav ikke op.
• Hvilede i sig selv.
• Stille stærke opdragelse.
• Skældte ikke ud.
• Stædighed i forhold til kvindeundertrykkelse.
• Ingen telefon gav ro.
• Overbærende overfor de nærmeste.
• Stå ved hvem man er.

Jytte Borberg (Født, 1917)
Bedste opdrager var hendes far.
"Min far opdrog mig som en dreng."
Værdibegreber:
• Opdraget som en dreng.
• Opdraget til at være udholdende.
• Fik selvværd på jagtture.
• Kærlighed til naturen
• Lært at tie stille.
• Der blev læst Johannes V. Jensen med mig.
• OK at jeg ikke blev tandlæge.
• Ikke belært.

Ib Spang Olsen (Født, 1921)
Bedste opdrager var hans far.
"Jeg fik fem øre for hver lussing jeg fik i skolen."
Værdibegreber:
• Opdragerens egne kulturelle interesser blev introduceret.
• Brede alsidige interesser.
• Grundlæggende tro på kundskaber.
• Find selv ud af det.
• Følelser kan udtrykkes via praktiske ting.

Anker Jørgensen (Født, 1922)
Bedste opdrager var hans tante.
"Jeg holdt hele livet ved min tante."
• Respekt.
• Holdninger til livet.
• Gøre sine pligter.
• Et samfund, hvor solidaritet er kærlighed til hinanden.
• Hvor mennesket er vigtigere end noget andet.

Lotte Kærså (Født, 1929)
Bedste opdrager var hendes bedstemor:
"Min bedstemor lærte mig at balancere på kanten af kaos."
Værdibegreber:
• Tryghed til udfoldelse
• Indlevelsesevne og forståelse for børneliv.
• Handle på kanten af kaos.
• Tillid og respekt for børns evner.
• Ingen test og kontrol

Per Schultz Jørgensen (Født, 1933)
Bedste opdrager var hans forældre:
"Jeg glemmer aldrig at min far blev arresteret af tyskerne."
Værdibegreber:
• Kamp mod besættelsen.
• Kamp mod overgreb, kamp for solidaritet og fællesskab.
• Sparsommelighed og nøjsomhed.
• Diskussioner behøver ikke at være personlige opgør.
• God dialog er præget af holdning, stillingtagen og perspektiv.
• Indre styret opdragelse.
• Blikket for de svage i samfundet.

Vigga Bro (Født, 1937)
Bedste opdrager var hendes mor:
"Min lille, blide mor var faktisk en stærk kvinde."
Værdibegreber:
• Verden skulle være retfærdig.
• Mennesket skulle have lov til at blive hørt.
• Blik for den sociale pligt.
• Lært at leve med sorgen.
• Samtale kan være fornuftigere end hævn.
• Godt at fortælle historie inde fra sig selv.

Erik Sigsgaard (Født, 1938)
Bedste opdrager var hans nabomand:
"Min gode opdrager roste ikke, han straffede ikke, han skældte ikke ud."
Værdibegreber:
• Ved siden af barnet.
• Arbejdsfællesskab, ligeværdigt samvær.
• Lystfællesskab, ingen magtbetonet relation.
• Betroet en funktion.
• Almindelig voksen.
• Hvis man blander sig kan man gøre en forskel.

Hanne Bech Hansen (Født, 1939)
Bedste opdrager var hendes far:
"Det var et chok for mig da min bedste opdrager døde."
Værdibegreber:
• Gøre sig umage.
• God opdragelse er et heltidsprojekt.
• Hvor galt kan det gå.
• Gå på mod.
• Lært at læse ordentlige bøger.
• At mennesker bliver behandlet ordentligt.
• At være god nok.
• Tillid til mennesker.

Tine Bryld (Født, 1939)
Bedste opdrager var hendes far:
"Min bedste opdrager gav mig et skud morfin."
Værdibegreber:
• På de svages side.
• Blev aldrig afvist.
• Nærværende.
• Forældre skal ikke være enige om alt.
• Bruge både sine gode og dårlige sider overfor andre.

Jakob Lange (Født, 1946)
Bedste opdrager var hans forældre:
"Mine bedste opdragere var uvurderlige i forhold til min ordblindhed."
Værdibegreber:
• Normalbegrebet uendeligt bredt.
• Tyrkertro på argumentets styrke.
• Sjovt at lære.
• Familiekultur med en sag.
• Familien kan man ikke undvære.

Erik Grip (Født, 1947)
Bedste opdrager var hans mormor og morfar:
"Jeg var død hvis bl.a. mine bedste opdragere ikke havde været der."
Værdibegreber:
• Ro og stilhed gav mulighed for egne initiativer.
• At man er synlig.
• Tilgængelige og nysgerrige.
• Fortrolighed.
• Ærlighed.

Villy Søvndal (Født, 1952)
Bedste opdrager var hans far:
"Jeg har aldrig været i nærheden af at blive slået af min bedste opdrager."
Værdibegreber:
• Rummelighed.
• Autoritet.
• Kærlighed.
• Respekt.
• Tryghed.

Annemarie Morris (Født, 1952)
Bedste opdrager var hendes farmor:
"Der var ingen tvivl om hvem der var voksen, og hvem der var barn."
Værdibegreber:
• Uundværlig.
• Være praktisk.
• Selvværd.
• Plads til fordybelse.
• Fastholdelse.
• Ikke tvivl om barn/voksen rollen.

Rumle Hammerich (Født, 1954)
Bedste opdrager var hans stedmorfar:
"Min stedmorfar Bum Jørgen lærte mig at lave rørbomber."
Værdibegreber:
• Frihed.
• Lært at omgås farlige ting.
• Ikke fordømmende.
• Følge sine egne lyster.
• Fortællinger.

Rune T. Kidde (Født, 1957)
Bedste opdrager var hans far:
"At eksperimentere med sit kunstneriske liv har min far og jeg tilfælles."
Værdibegreber:
• Skæve tilgang til verden.
• Eksperimenterende.
• Lært det fundamentale håndværk.
• Det grænsesøgende & grænseoverskridende.
• Bevaret sit barnesind.

Peter Langdal (Født, 1957)
Bedste opdrager er hans familie:
"Jeg blev mobbet så meget at jeg brød sammen til min mors store overraskelse."
Værdibegreber:
• Hjælpe hinanden:
• Tilstede.
• Kærlighed, mod og humor.
• Gøre ting man ikke helt kan.
• Ydmyghed og fandenivoldskhed.

Torben Hjul Andersen (Født, 1960)
Bedste opdrager var hans forældre:
"Jeg mistede min far da jeg var 16 år."
Værdibegreber:
• Samfundsansvar.
• Elsket.
• Tillid frem for kontrol
• Blev set.
• Forpligtende arbejdsopgaver.
• Ansvar og betroet.
• At være ok.
• Forpligtende fællesskab.
• Kristendommens betydning.

Henrik Dahl (Født, 1960)
Bedste opdrager var hans far:
"Vores hjem var for nogen, som at komme fra Østberlin til Vestberlin."
Værdibegreber:
• Tog børnene alvorligt.
• Frihed under ansvar.
• Dialog.
• Tid.
• Kammerater velkomne.
• Diskuteret ved middagsbordet.
• Realitetssans.

Klaus Bondam (Født, 1963)
Bedste opdrager var hans dansklærer:
"Min overlevelse har været at søge ind i det normale."
Værdibegreber:
• Engageret.
• God til at være voksen.
• Overvej, planlæg og udfør.
• Anerkendelsen af andre mennesker.
• En rolle til alle.
• Retten til at sige fra.

Rushy Rashid Højbjerg (Født, 1968)
Bedste opdrager er hendes faster:
"Min faster var kun 15 år da hun blev min bedste opdrager."
Værdibegreber:
• Faglig disciplin.
• Respektere andre mennesker.
• Respekt for ældre mennesker.
• Beskyttertrang og ansvar.
• Tid til sine børn.

Paula Larrain (Født, 1970)
Bedste opdrager er hendes far:
"Jeg fylder rummet ud, ligesom min far gjorde."
Værdibegreber:
• Rummelighed til følelser.
• Borgerlig opdragelse.
• Ambitioner.
• Regelrethed.
• Idealisme og principfasthed.
• Opdragerens fritidsinteresser.

Morten Albæk (Født, 1975)
Bedste opdrager er hans forældre og bordtennistræneren:
"Min bordtennistræner har bundet min hjerne og hjerteopdragelse sammen."
Værdibegreber:
• Hjerteopdragelse.
• Hjerneopdragelse.
• Medansvar.
• Afsæt i egne interesser.
• Udfordre barnets interesser.
• Værn mod selvmedlidenhed.

Ilker Kabaktepte (Født, 1981)
Bedste opdrager er hans mor og pædagogen Helle Blak:
"Min kæreste skal være indforstået med at min mor er med i pakken."
Værdibegreber:
• Min energikilde
• Ansvar for familien.
• Retfærdig strenghed.
• Muslim på deltid.
• Kontrakt omkring opdragelse.
• Menneske og pædagog i samme person.

Huajing Miao Morris (Født, 1983)
Bedste opdrager er hendes forældre:
"Min mor siger: ”Hvorfor får du karakteren 9, når 13 er bedst?”".
Værdibegreber:
• Militæropdragelse
• Maos betydning for opdragelsen.
• Forældre over mig selv.
• Ordre frem for tilbud.
• Barnets uddannelse.
• Hemmelighederne ved kærlighedslivet.

 

Henrik Vilsbølls seneste bog "Min bedste opdrager" er udgivet af Forlaget Frydenlund.


BOOKING:

Har foredraget vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte os for nærmere information. Det er naturligvis uforpligtende.

> kontakt os

 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: