Vilsbølls bogudgivelser

Henrik Vilsbøll har fået udgivet følgende bøger:

  • Min bedste opdrager i barndommen, Forlaget Frydenlund.

  • Børneopdragelse, Forlaget onLibri.
  • For Børn Skal Land Bygges, Forlaget Systime.

  • Børns Uderum, Forlaget Børn & Unge.

INDHOLD: MIN BEDSTE OPDRAGER:

25 personlige fortællinger om opdragelse. Bogen bygger på en række samtaler med personer, der er eller har været med til at sætte præg på det danske samfund, og som samtidig repræsenterer forskellige generationer og kulturer. Alle fortæller de om én eller et par personer, der har haft stor indflydelse på deres opvækst og på, hvem de er i dag.

Bogen indeholder ikke en entydig konklusion på, hvad god opdragelse er, men den giver et bredt og nuanceret indtryk af, hvad den voksne husker tilbage på i forbindelse med barndommens opdragere – tankevækkende læsning for enhver, der selv opdrager eller opdrages.

Bogen indeholder interview med: Lise Nørgaard - Jytte Borberg - Ib Spang Olsen - Anker Jørgensen - Lotte Kærså - Per Schultz Jørgensen - Vigga Bro - Erik Sigsgaard - Hanne Bech Hansen - Tine Bryld - Jakob Lange - Erik Grip - Villy Søvndal - Annemarie Morris - Rumle Hammerich - Peter Langdal - Rune T. Kidde - Torben Hjul Andersen - Henrik Dahl - Klaus Bondam - Rushy Rashid Højbjerg - Paula Larrain - Morten Albæk - Ilker Kabaktepe - Huajing Miao Morris.

158 sider, illustreret og indbundet, 249 kr.

INDHOLD: BØRNEOPDRAGELSE:

En håndbog der giver konkrete og oplysende informationer omkring børneopdragelse, og som afmystificerer de mange misforståelser, der er omkring emnet.

forord - børn og voksen relationer - børns personlige og sociale kompetencer - børns leg og læring - børn og kost - børns søvn - børn og stress - børn og bevægelse - børn og seksualitet - børn og mobning - børn og sorg - børn og forældrenes skilsmisse - børn og computere - børn som forbrugere - børns sprog - børns kønsforskelle - børns inde- og uderum.


INDHOLD: FOR BØRN SKAL LAND BYGGES:

En tekst- og billedmosaik, der indkredser nogle af de elementer, som har betydning for børn. Søgelyset er rettet mod børns fysiske omgivelser, og der fremsættes forslag til, hvordan de gøres bedre og mere tidssvarende. Målgruppen er derfor alle, der er interesseret i børns inde og uderum.

forord - børnetegningers betydning - på opdagelse - daginstitutionsrum - pædagogisk/arkitektonisk integration - byggelegepladsen - økologisk byggelegeplads - skolegården - skolegårdens muligheder - kunst i skolegården - kvalitetsbevidsthed – skolebyggeri - kvaliteter i ældre skolebyggeri – demokratisk skolebyggeri – gymnasie-arkitektur - industribygning ombygget til skole - den grønne skole/ et idéprojekt -
organisk skole - impulser fra erhversbyggeri - farvers betydning – idrætsbyggeri - bevægelseshus - springsal/ildsted - badeland - kirker ombygget til idrætsformål - barndommens iscenesættelse - gadens tilbud - byens siddepladser - byens pladser - kunst i byen - byafvikling - den forsømte boligform - byen tilbage til byen - det grønne etagebyggeri – fremtidsby – arkitektur i skolen – elevprojekt om byfornyelse – vi drømmer om en skole – adresser og litteraturliste.


INDHOLD: BØRNS UDERUM:

En tekst- og billedmosaik, der indkredser nogle af de elementer, som har betydning for børn. Søgelyset er rettet mod børns fysiske omgivelser, og der fremsættes forslag til, hvordan de gøres bedre og mere tidssvarende. Målgruppen er derfor alle, der er interesseret i børns inde og uderum.

forord – fremtidens uderum – legesteder til muskelgrupperne – indgang til uderummet – overgangen mellem inde og ude – siddepladser – kanternes betydning – gyngernes samspil – gynger som samlingssted – livsværdier i rutchebanen – iscenesættelsen kan brydes – uderum til sanserne – asfalt med omtanke – kunst i uderummet – ”kejserens nye klæder” – ”figuren blågårdsplads” – edderkoppen – æstetisk klatretur – prinseskulptur skabt af børn & voksne – natur & kunst i uderummet – sten indeholder fortællinger – graffiti køkkenhave – temastedet ”madparken” – naturkompas – huleegenskaber – skoens huleegenskaber – transformatorens huleegenskaber – kaffekande & kaffekops huleegenskaber – bambusrør som huleegenskab – bådens huleegenskab – huleegenskaber på vandet – installationer i uderummet – vand skaber stemninger – vandeksperimentarium – et tvetydigt sted – det fleksible uderum – pyramiden i skolegården – lysthuset – skateboard/amfisted – kønskulturen i uderummet – børn med handicap – litteraturliste.

 

"Min bedste opdrager" er titlen på Henrik Vilsbølls seneste bog.


 
 
Vilsbølls Konsulent & Foredragsvirksomhed
Burmeistersgade 1C, 3 tv., 1429 København K, tlf.: 21 42 97 99
e-mail: